Mineral Art 
 Ruwe schoonheid der natuur. 

Ethische verantwoording, geen vanzelfsprekendheid, wij garanderen het wel!

Wij delven onze mineralen, gesteenten en zand zelf. We betalen de werkers conform sociaal wenselijke normen en waarden.

De ethische verantwoording van gedolven mineralen is vaak erbarmelijk. Van oorlogen tot kinderarbeid en systematische uitbuiting van lokale bevolking. Ook de fysieke omgeving krijgt het vaak zwaar te verduren met milieuschade tot gevolg.

De kwalitatieve verantwoording houdt meestal ook te wensen over. Een groot deel van de aangeboden mineralen is niet door de natuur gemaakt en/of heeft een kunstmatige behandeling ondergaan, vaak zonder vermelding bij de verkoop. Door deze marktvervuiling zijn authentieke mineralen vaak moeilijk te onderscheiden.

Bij elk product dat u koopt, conserveert u een stukje natuur wat anders verloren zou gaan door delving, stedenbouw of erosie. Zo kunnen toekomstige generaties nog zien waaruit de aarde is opgebouwd en van haar schoonheid blijven genieten. De producten behouden hun unieke waarde voor de toekomst.